Codul de conduită al observatorului

  • Observatorii îşi vor desfăşura activitatea cu strictă imparţialitate, fără a exprima sau manifesta public nicio preferinţă pentru partidele sau formațiunile politice, candidaţii sau programele electorale ale acestora; nu se vor implica în campania electorală şi nu vor afişa însemnele sau sloganurile competitorilor electorali.Observatorii îşi vor îndeplini îndatoririle într-o manieră discretă şi nu vor interveni în procesul electoral.
  • Observatorii pot adresa întrebări reprezentanţilor administraţiei electorale şi altor autorităţi şi pot semnala eventualele nereguli, însă nu le este permis să dea instrucţiuni, să modifice deciziile birourilor electorale sau să împiedice buna desfăşurare a procesului electoral.Observatorii vor urmări toate aspectele procesului electoral şi vor monitoriza toate etapele zilelor alegerilor, inclusiv numărarea voturilor.Observatorii îşi vor baza toate concluziile pe observaţii personale, directe, sau pe fapte sau dovezi clare şi convingătoare şi vor transmite în timp util organizaţiilor care i-au acreditat informaţii clare şi corecte.
  • Observatorii nu vor comenta procesul electoral în faţa reprezentanţilor mass media în  numele organizaţiilor care i-au acreditat.
  • Observatorii nu îşi vor asuma riscuri inutile. Siguranţa personală a fiecărui observator este mai importantă decât orice alte consideraţii.
  • Observatorii vor respecta condiițile referitoare la protecția împotriva infectării cu COVID-19 pentru propria persoană și pentru ceilalți participanți la procesul electoral. Observatorii se vor abține de la observare dacă prezintă simptome sau consideră că în urma contactului pe care l-au avut cu alte persoane s-ar fi putut infecta cu COVID-19 și vor comunica orice suspiciune autorităților responsabile și organizației care îl acreditează 
  • Observatorii vor respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, legislaţia naţională şi autoritatea membrilor administraţiei electorale.
  • Observatorii vor da întotdeauna dovadă de cel mai înalt nivel de discreţie, comportament profesional şi respect faţă de toţi participanţii la procesul electoral, fără discriminare.
  • Observatorii vor purta asupra lor documentele de identitate şi ecusonul (acreditarea) şi se vor legitima în faţa membrilor administraţiei electorale sau a altor reprezentanţi ai autorităţilor implicate în organizarea alegerilor, la cererea acestora.Observatorii vor participa la instructaj şi vor respecta planul de repartizare în teritoriu şi instrucţiunile primite. 

Vezi și Condițiile pentru asigurarea protecției sanitare