Ce este un observator și care sunt condițiile pentru acreditare?

Ce e un observator?

Observatorul electoral este un cetățean cu drept de vot, care nu face parte dintr-un partid politic. Rolul lui este să fie prezent în secția de votare și să urmărească corectitudinea procesului electoral, fără a interveni în desfășurarea operațiunilor electorale. Conform legii, denumirea oficială este de observator intern. Activitatea de observator este voluntară, nu se remunerează.

Care sunt cerințele obligatorii pentru acreditarea unui observator? Cine poate fi observator?

Orice cetățean cu drept de vot, care nu este membru al unui partid politic, nu a participat direct la organizarea unei campanii electorale sau nu este candidat, chiar dacă independent. Există și un Cod de Conduită care detaliază tot ce ține de statutul de observator și pe care fiecare persoană care se înregistrează și-l asumă. Organizațiile membre FiecareVot promovează principiile democratice și drepturile omului, rezervându-și dreptul de a nu acredita sau de a retrage acreditarea persoanelor care nu respectă aceste principii.

Fiecare persoană care completează formularul de înscriere FiecareVot își asumă următoarele condiții:

  • Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 322 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare Ia falsul în înscrisuri sub semnătură privată*, că nu sunt membru al unui partid sau al unei formațiuni politice din România, că am drept de vot și declar că voi respecta condițiile de acreditare prevăzute Art. 89 și 90 din Legea 208/2015, precum și orice alte reglementări care se aplică activității pe care o voi desfășura
  • Declar că voi respecta Codul de Conduită al Observatorilor și regulile de protecție sanitară puse la dispoziție de către asociația care mă acreditează, sub sancțiunea excluderii. De asemenea, voi informa reprezentanții FiecareVot dacă dezvolt simptome specifice COVID-19 și mă voi retrage din procesul de observare dacă există suspiciuni referitoare la o posibilă îmbolnăvire. 
  • Sunt de acord ca asociația care mă acreditează să îmi proceseze datele cu caracter personal, necesare acreditării, conform politicii descrise pe www.fiecarevot.ro/informare-despre-prelucrarea-datelor  

Refuzul de a procesa aceste date înseamnă că organizațiile guvernamentale nu vor putea emite ecusonul necesar observării procesului electoral. 

*Art. 322 Falsul în înscrisuri sub semnătură privată

(1) Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute în art. 320 sau art. 321, dacă făptuitorul foloseşte înscrisul falsificat ori îl încredinţează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Tentativa se pedepseşte.

Ce poate face un observator?

Observatorul poate urmări, în baza acreditării eliberate de organizația neguvernamentală, toate operațiunile ce se desfășoară în secția de votare (de la deschidere și votare, până la închidere, numărare și consemnarea şi raportarea rezultatelor), inclusiv la birourile electorale pentru votul prin corespondență.

Toate observaţiile se notează în formularul de observare (prin aplicația de smartphone Monitorizare Vot sau pe hârtie), astfel încât, prin centralizarea informaţiilor primite de la observatori, echipa FiecareVot să poată obţine o imagine completă a procesului electoral la nivel naţional. De asemenea, observatorul are dreptul de a sesiza eventualele nereguli preşedintelui BESV, motiv pentru care rolul lui devine foarte important în cazul în care legea nu este respectată.

Activitatea observatorilor începe înainte de deschiderea secției de votare (între orele 6 și 7) și se termină după închiderea secției, respectiv numărarea și centralizarea voturilor.

Observatorii sunt de 2 feluri:

  • Observator staționar: va petrece toată ziua în aceeași secție de votare (de la deschidere până la numărarea voturilor). Pentru străinătate, organizațiile membre ale Coaliției FiecareVot vor acredita doar observatori staționari
  • Observator mobil: echipe de câte 2 observatori care vizitează până la 10 secții de votare/zi

Care e diferența dintre observator și delegat?

Observatorii nu sunt afiliaţi politic, pe când delegaţii sunt trimişi la secţiile de votare din partea partidelor politice. Persoanele care fac parte din partide politice nu pot fi acreditate, potrivit legii, ca observatori, dar pot fi delegaţi. În plus, potrivit regulilor interne FiecareVot, observatorii nu trebuie să se implice în campania electorală. Pentru cetăţenii care doresc să facă campanie pentru un partid sau un candidat şi să urmărească şi procesul electoral în ziua scrutinului, rolul de delegat este mai potrivit decât rolul de observator.

Cât se plătește?

Activitatea de observator este una voluntară,  care nu se remunerează. Însă răsplata e mare – dăm societății modele de corectitudine și implicare civică. 

fiecare vot conteaza