Ce este și ce face un observator?

Ce e un observator?

Observatorul electoral este un cetățean cu drept de vot, care nu face parte dintr-un partid politic. Rolul lui este să fie prezent în secția de votare și să urmărească corectitudinea procesului electoral, fără a interveni în desfășurarea operațiunilor electorale. Există și un Cod de Conduită care detaliază tot ce ține de statutul de observator. Activitatea de observator este voluntară, nu se remunerează.

Ce poate face un observator?

Observatorul poate urmări, în baza acreditării eliberate de organizația neguvernamentală, toate operațiunile ce se desfășoară în secția de votare (de la deschidere și votare, până la închidere, numărare și consemnarea şi raportarea rezultatelor), inclusiv la birourile electorale pentru votul prin corespondență.

Toate observaţiile se notează în formularul de observare (prin aplicația de smartphone Monitorizare Vot sau pe hârtie), astfel încât, prin centralizarea informaţiilor primite de la observatori, echipa FiecareVot să poată obţine o imagine completă a procesului electoral la nivel naţional. De asemenea, observatorul are dreptul de a sesiza eventualele nereguli preşedintelui BESV, motiv pentru care rolul lui devine foarte important în cazul în care legea nu este respectată.

Activitatea observatorilor începe înainte de deschiderea secției de votare (între orele 6 și 7) și se termină după închiderea secției, respectiv numărarea și centralizarea voturilor. În străinătate, observăm și votul în avans, adică vineri și sâmbătă.

Observatorii sunt de 2 feluri:

  • Observator staționar: va petrece toată ziua în aceeași secție de votare (de la deschidere până la numărarea voturilor)
  • Observator mobil: echipe de câte 2 observatori care vizitează până la 10 secții de votare/zi

fiecare vot conteaza

Subcapitole