Asigurarea protecției sanitare

  • Observatorul va respecta conditiile referitoare la protecția împotriva infectării cu COVID-19 pentru propria persoană și pentru ceilalți participanți la procesul electoral. 
  • Observatorul se va abține de la observare dacă prezintă simptome sau consideră că în urma contactului pe care l-a avut cu alte persoane s-ar fi putut infecta cu COVID-19 și va comunica orice suspiciune autorităților responsabile și organizației care îl acreditează 
  • Observatorul își asumă responsabilitatea participării la  procesul de observare a zilei votului, ținând cont de contextul epidemiologic, starea de sănătate sau orice alte detalii care pot afecta participarea în siguranță
  • Întrucât propria siguranță este mai importantă decât observarea procesului electoral, observatorul se va retrage din secția de votare, spațiul din jurul clădirii sau orice alt loc similar în condițiile în care siguranța îi este pusă în pericol
  • Observatorul va urma reglementările și sfaturile privind protecția împotriva îmbolnăvirii cu COVID, regulile impuse de autorități, precum și recomandările incluse în Manualul Observatorului
  • Organizațiile care coordonează procesul de observare vor transmite reguli clare și condițiile în care observatorii pot însoți urna specială sau prin care pot observa condițiile speciale de votare pentru persoanele care sunt infectate sau suspectate de a fi infectate cu COVID-19
  • Organizațiile care acreditează observatori își rezervă dreptul de a retrage acreditarea pentru persoanele care nu respectă aceste reguli cu strictețe

Vezi și Codul de conduită al observatorului